Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Installatie- en koelktechniek Ruissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Installatie- en koelktechniek Ruissen komen.  Installatie- en koelktechniek Ruissen heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Installatie- en koelktechniek Ruissen gecontroleerd of goedgekeurd. Installatie- en koelktechniek Ruissen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

Installatie- en koelktechniek Ruissen 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Installatie- en koelktechniek Ruissen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Contactgegevens:

Ruissen Installatie en Koeltechniek B.V.
Molenbosstraat 11
4641 SH Ossendrecht
Tel. +31-164-673300
Fax. +31-164-672031

KvK Breda nr. 2003 7888
post@ruissen.info

Dealer van o.a.:

Airconditioning

 

 

Verwarming

  

 

Aangesloten bij: